Găng tay PVC Vinyl không bột

Sử dụng:

– Trong đời sống hàng ngày

– Trong y tế

– Trong spa làm đẹp

– Trong chế biến thực phẩm

  • 038 3447260
  • 0778380775